.לחץ על הטופס המבוקש לצפייה או הדפסת הטופס

 
תחום אלמנטרי

הראל

שומרה

כלל

אליהו

פניקס

דירה – טופס הצעה.

עסק טופס הצעה.

דירה –נספח רעידת אדמה.

רכב –טופס הודעה על תאונה.

דירה –טופס הודעה על נזק.

 

 

 

דירה – טופס הצעה.

דירה – נספח רעידת אדמה.

עסק-דירה- טופס הודעה על נזק.

רכב טופס הודעה על נזק.

דירה –טופס הצעה.

דירה טופס הצעה כל הסיכונים.

 

 

רכב  טופס הצעה.

דירה-עסק טופס הודעה על נזק.

עסק- טופס הצעה.

דירה – טופס הצעה.

ביטוח תאונות אישיות תלמידים.

דירה- נספח רעידת אדמה.

 

 

דירה\עסק – טופס הודעה על נזק.

דירה – נספח רעידת אדמה.

קבלנים – טופס הצעה.

עסק – טופס הצעה.

 

 

 

 

דירה\עסק  טופס הודעה על נזק.

עסק טופס הצעה.

דירה – נספח רעידת אדמה.

קבלנים –טופס הצעה.

רכב – טופס הודעה על נזק.

דירה – טופס הצעה.

רכב – טופס הצעה.

חבות מעבידים- טופס הודעה .

 
ביטוח חיים

 

הראל

כלל

בריאות וסיעוד – טופס הצעה.

חיים – בקשה לשינוי מסלול השקעה.

חיים –טופס תביעה אובדן כושר.

חיים- טופס העברת עובד מחברה לחברה.

בריאות- טופס תביעה לניתוח.

בריאות-חיים- טופס הצהרת בריאות.

חיים-בריאות- הוראת קבע.

בריאות- טופס החזר הוצאות.

חיים- הודעה על הפסקת עבודה.

חיים-בקשה לשינוי מוטבים.

חיים-עדכון שכר.

חיים – קבלת בעלות מעסיק חדש.

בריאות-שאלון השלמת פרטים רפאויים.

חיים-בריאות- הצהרת משלם שאינו בעל הפוליסה.

ביטול ביטוח חיים.

קבלת בעלות ביטוח חיים.

שעבוד ביטוח חיים.

קביעת מוטב בלתי חוזר.

 

 

 

 
   
מיכאל שוורץ סוכנות ביטוח :: ראשי | אודות הסוכנות | שירות למבוטח | יצירת קשר
קניון הר-חוצבים ירושלים 91450 ת.ד. 45019 | טל: 02-5872123 | פקס: 02-5872124 | שעות פעילות: א' –ה' 08:00-16:00